Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kişi başı 150 litre olan ortalama günlük su tüketimimizi, 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar ise 100 litrenin altına düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu’nun 2’nci toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, 2023 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Su Kurulu’nun kurulduğunu hatırlattı.

Kurulun oluşturulma amacının su kaynaklarının tüm taraflarca etkin yönetimi ve verimli kullanımı için üst düzeyde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Ulusal Su Kurulu 2’nci toplantısının hayırlara vesile getirmesini dilediğini aktardı.

“2,1 milyar insan temiz suya hasret durumda”

Küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, “Bugün, dünyada 80 ülke su sıkıntısı çekiyor. 844 milyon insan, içme suyu hizmetine erişemiyor. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazla olan, 2,1 milyar insan temiz suya hasret durumda” ifadesini kullandı.

“Ülkemiz su kıtlığı riski taşıyan 25 ülke arasında sayılmakta”

Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, “Ülkemiz, Dünya Kaynakları Enstitüsü 2023 yılı değerlendirmelerine göre en fazla su kıtlığı riski taşıyan 25 ülke arasında sayılmaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur” şiarından yola çıktıklarını söyleyen Yumaklı, ‘Suda Sıfır Kayıp’ ilkesi ile yola çıktık. Su kaynaklarımızı ulusal bilinçle korumak ve yönetmek üzere başlatmış olduğumuz ‘Su Verimliliği Seferberliğini’ emin adımlarla, hep birlikte sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde yer aldığını anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu çalışmalar içinde; etkin arazi kullanımı, tarımsal üretim planlaması ve su yönetimi konuları, dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim gündemimizin de ilk sırasında konularımız arasındadır. Suyu merkeze alan tarımsal üretim planlaması ile gıda arz güvencemizi garanti altına almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bitkisel üretim odağında planlı üretim uygulamalarını eylül ayından itibaren yürürlüğe koymuş olacağız. Bakanlık olarak, tarımda israfı ve kayıpları önleyerek tarımsal verimliliği artıracak sulama otomasyonu yatırımlarını ülke geneline yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı uygun bölgelerde, yapay zekâ destekli sulama otomasyonu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su kaynaklarımız için yapıcı ve kolektif adımlar atmaya mecburuz. Ülke olarak, su kaynaklarımızın akılcı ve bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla, havza ölçekli yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. Bu bağlamda, havza ölçekli planlar hazırlıyor ve bu doğrultuda tedbirler alıyoruz.”

“Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi kurulmaya devam ediyor”

Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı ile Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı’nın onaylanmasının kurul tarafından gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Yumaklı, “Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi TATUS’u, taşkın riski yüksek olan havzalarda kurmaya devam ediyoruz. Sistemin iyileştirilmesi ve 2028 yılında ülkemizin tamamında kurulması için çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

“Kişi başı 150 litre ortalama su tüketiminin 2050 yılına kadar 100 litre altına düşürülmesi planlanıyor”

Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

“Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırladık. 2030 ve 2050 yıllarına yönelik sektörel ve bireysel su verimliliği hedeflerini belirledik. Temel verimlilik uygulamalarına yönelik eylem planları oluşturulmuştu. Bu kapsamda; kişi başı 150 litre olan ortalama günlük su tüketimimizi, 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar ise 100 litrenin altına düşürmeyi hedefliyoruz.”

“İçme suyu sistemlerinde ortalama yüzde 32 olan su kaybını 2030 yılında yüzde 25’e düşürmeyi amaçlıyoruz”

Kavurucu sıcaklarda serinleten yağmur Kavurucu sıcaklarda serinleten yağmur

Yumaklı, içme suyu sistemlerindeki su kayıplarını da minimuma indirmeyi amaçladıklarını belirterek, “İçme suyu sistemlerinde ortalama yüzde 32 olan su kaybını, 2030 yılında yüzde 25’e ve 2050 yılında ise yüzde 10’a düşürmeyi amaçlıyoruz. Mevcutta yüzde 50 civarında olan sulama randımanının, 2030 yılında yüzde 60, 2050 yılında ise yüzde 65’e yükseltilmesini hedefliyoruz. Endüstriyel üretimde 2030 yılına kadar yüzde 30, 2050 yılına kadar ise yüzde 50 su kazanımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, şunlar kaydetti:

“Hazırlanan Su Kanunu ve Taşkın Kanunu taslaklarının yasalaşmasıyla birlikte, su kaynaklarımızın bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi için önemli bir mesafe kaydetmiş olacağız. Bu düzenlemelerle, sürdürülebilir su politikasının temel prensipleri için yeni bir çerçeve çizilerek, kurumlar arasındaki yetki çakışmaları da ortadan kaldırılacak. İnsan gücü ve finansal kaynaklarının optimizasyonuyla birlikte, su kaynaklarımızın miktar ve kalite olarak etkin yönetimi sağlanacak. Amacımız, taşkın ve kuraklık risklerinin, afete dönüşmeden yönetimini sağlamak.”

Öte yandan, Ulusal Su Kurulu’nun 2’nci toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yumaklı’nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: iha