Bahçeşehir Üniversitesi, KAGİDER’in Dünya Bankası desteğiyle geliştirdiği ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için uyguladığı “Fırsat Eşitliği Modeli” sertifikasını almaya hak kazandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde kadın istihdamını teşvik etmek için 2012 yılından itibaren yürütülen cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası Bahçeşehir Üniversitesi’ne verildi. Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Birimi ( BAUEQUAL) Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız , “Eşitlik temelli çalışma ortamı ve kültürü oluşturmak üniversitemizin tüm birimlerinde ve insan kaynağı süreçlerinde gözetilen temel kurumsal prensiplerden biridir” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşen FEM sertifikası teslim törenine, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Liderlerinden Neşecan Çekici, KAGİDER Küresel İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Deniz Altuntaş, BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, BAU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve BAUEQUAL Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, akademisyenler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü katıldı. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Lideri Neşecan Çekici yaptığı konuşmada, “Bahçeşehir Üniversitesi’nin Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nı almaya hak kazanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesine yönelik kararlılığı, bağımsız değerlendirmelerle de tescillenmiş olup, bu alanda gösterdikleri duyarlılık ve somut çalışmalar takdire şayandır. Birlikte daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi alanında attığı adımların, KAGİDER ile olan iş birliğinin sinerjisini artıracağına inanıyoruz’’ dedi.

“Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi kurumsal önceliğimiz”

BAUQUAL Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, 2019 yılında kurum genelinde niyet bildirgesi olarak yayınlanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsel taciz, iş yerinde şiddet olmak üzere tüm şiddet biçimlerini, ayrımcılığı önlemek amacıyla başlatılan çalışmalarının sonucunda uzman akademisyen kadroyla BAUEUQAL’ı faaliyete geçirdiklerini söyledi. Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının geliştirilmesi genel anlayışına bağlı olarak, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın (GEP) hazırlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Prof. Dr. Yelsalı Parmaksız, süreci şöyle anlattı:

Liseli öğrenciler, lazerle mikrometrik ölçüm yapabilen cihaz tasarladı Liseli öğrenciler, lazerle mikrometrik ölçüm yapabilen cihaz tasarladı

“Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi yayınlandı. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi kuruldu. Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konularında kurumsal farkındalığın artırılmasına ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve üniversite-özel sektör iş birliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalar da gerçekleştirilerek ‘Fırsat Eşitliği’ sertifikasının da hedeflediği cinsiyet eşitliğini önceleyen bir kurum olma hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedildi.”

Eşitlik temelli bir çalışma ortamı ve kültürü oluşturmanın BAU’nun tüm birimlerinde ve insan kaynağı süreçlerinde gözetilen temel kurumsal prensiplerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yelsalı Parmaksız, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin beşincisi olan, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve üniversite tarafından açıklanan Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı içinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi, BAU’nun kurumsal öncelikleri arasında yer alıyor. Eğitim, öğretim ve çalışma başta olmak üzere tüm kurumsal ortam ve süreçlerde eşitlik ve kapsayıcılık temelindeki kurum kültürünü desteklemeyi, araştırma ve akademik yayınlarla cinsiyet eşitliğinin ve kapsayıcılığın yaygınlaşmasına ve yerleşmesine katkı sağlamayı, bu konuda örnek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: iha