Antibiyotik Yerine Geçen Yiyecekler Antibiyotik Yerine Geçen Yiyecekler


Alzheimer Hastalığı
 Halk arasında bunama, demans olarak bilenen, aslında demans'ın bir türüdür. Alzheimer hastalığın ilerleyişine göre 3 evresi vardır. Bunlar:

Birinci Evre:  Hasta Alzheimer olduğunu anlamaz. Kısa süreli hafıza kaybı yaşar ve sonrasında hatırlar. Kullandığı eşyaların yerlerini karıştırır. Yapması gerekenleri hatırlayamaz. Konuşurken kelimeleri unutabilir. Saat ve mekan kavramlarında karışıklıklar yaşar. 

İkinci Evre: Hastanın unutkanlıkları artmaya başlar. Telefon numaralarını, mekan, adres bilgisini kaybeder. Yaşadığı unutkanlıklar yakın çevresi tarafından göz görülebilir hale gelir ve sorunlar yaşamaya başlar. Agresif ve sinirlidirler. Konuşmada bozukluklar görülür ve yemek yeme becerisini kaybeder. Uyku sorunları yaşar ve amaçsız gezinmeler yapar. İdrar ve dışkı kaçırmalar görülür. Halüsinasyonlar görmeye başlar. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir ve yakınlarının bakımına ihtiyaç duyar.

Üçüncü Evre: Genellikle hastalığı bu evrede fark edip doktora başvurular. Hastalığın ileri ve son evresidir. Hastalık tamamen ilerlemiş ve hasta artık yıpranmıştır. Hafıza kaybı ileri seviyede artmıştır. Hasta yakınlarını tanımaz hale gelmiştir hatta kendi adını, soyadını hatırlayamaz. Tuvalet eğitimi tamamen belleğinden silinmiştir ve artık hasta tuvalet ihtiyacını gideremez. Yemek yiyemez, kısa ve tekrarlanan kelimelerle konuşmaya başlar. Depresiftir, sinirli ve agresiftir. Fiziksel hareketleri tamamen kısıtlanmıştır ve hasta artık yatağa bağımlı hale gelmiştir. Bu evrede yakınları tarafından sağlık kuruluşlarına başvurulup bakıcı tercih edilir.

Alzheimer Belirtileri ve Tedavisi

Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı hastalığın seyri ve hastanın tedavisi için büyük öneme sahiptir. Fakat Alzheimer de hastalar bunu geç fark ederler. Alzheimer hastalığı sinsice ilerler ve genellikle son evrede doktora başvurulduğu için tedavi de son evrede yapılır. Alzheimer hastalığının bulunmuş belirli bir tedavisi bulunmamaktadır. Yapılan tedaviler ile hastanın yaşam kalitesini daha iyi seviye getirmek amaçlanır.

Birden bire çıkan her unutkanlık Alzheimer değildir, fakat her belirtide doktora başvurması gerekir, başka bir hastalığın habercisi olabilir. Alzheimer hastalığın belirtileri şunlardır: Kısa sureli unutkanlık yaşarlar. Yer-yön bilgileri karışır, bulundukları bilemezler ve adres yetilerini kaybederler. Sayısal işlemleri, kodlamalarını yapamazlar, günlük yaptıkları rutin işleri yerine getiremezler. Söylenenleri anlamada, yorumlamada ve hafızada tutmada güçlük yaşarlar. Yemek yeme becerisini kaybederler. Nesnelerin isimleri bilseler de ne için kullanıldıklarını hatırlayamazlar. İleri evrelerde tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelirler. Kişisel ihtiyaçları karşılayamazlar. Yakın çevresine bağımlı hale gelirler.

Alzheimer Kaç Yaşında Başlar ve Hasta Kaç Yıl Yaşar?

Dönüşü ve tedavisi olamayan bir hastalıktır Alzheimer. 40 yaş üzerinden itibaren görülmeye başlasa da genel olarak 65 yaş üzerinde 15 hastadan 1' Alzheimer'dir. 85 yaş ve sonrasında ölümlerin çoğu Alzheimer'den dolayıdır. Hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından 4-15 yılsonunda ölümle sonuçlanır.

Hastanın yaşam kalite kadar yakın çevresinin de yaşamı önemlidir. Hastaya bakmakla görevli olan kişi kendi sosyal aktivitelerini yapıp kendi psikolojilerini de kontrol altında tutmalıdırlar.