Beyin böylesine hızla büyüyüp gelişirken, çocukta ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun da gelişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Otizm de bu rahatsızlıklardan biridir. Otizm, bebeğin yaşamı boyunca sosyal ve bilişsel becerilerini olumsuz etkileyen, nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizme sebep olan olgular ise kesin olarak tanımlanamamakla birlikte, çevresel ve kalıtımsal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
 
Otizmde Kritik Dönemler

İlk aylarda sağlıklı bir bebekten farksız görünen otizmli bebekler, genellikle 6 aylıktan sonra çeşitli otizm belirtileri göstermeye başlamaktadır. Otizm tedavisinde kritik dönem ise 6 ay – 5 yaş arasındadır. Özellikle 18 aylık bebeklerin aileler tarafından dikkatli bir şekilde gözlenmesi gerekmektedir. Eğer çocuk bu dönemde otizm belirtileri gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Bu dönemde beyin hızlı geliştiği için uygulanacak tedavinin bu dönemde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu durum erken tanının önemini ortaya koymaktadır.  
 
Bebeğim Otizm Belirtileri Gösteriyor mu?

Yenidoğan bir bebek, 1 yaşına kadar gelişim basamaklarını hızla tırmanmaktadır.  Otizm hastalığı olan bir bebek ise bu gelişim basamaklarında birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Ailelerin gözlemi bu noktada büyük önem taşımaktadır.
İyi Bir Gözlemci Olun
Otizmli bebekler gelişimsel sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar bilişsel ve sosyal düzeyde olmaları sebebiyle ailelerin iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir. Sağlıklı bebekler 2-6 ay arasında anne babayla göz kontağı kurabilmektedir. Otizmli bebeklerde ise göz kontağı bozulmaktadır.
Sosyal Becerilerde Eksiklik
Gülümseme yenidoğanın ilk aylarında refleks olarak gelişirken, 3 aydan sonra bilinçli olarak eyleme dökülen sosyal bir beceridir. Bebek, sağlık konusunda bir problem yaşamadığı taktirde 3 aydan itibaren annesine gülümsemeye başlamaktadır. Otizmli bebek ise bu sosyal beceriyi gerçekleştirememektedir. Otizm dil becerisini de büyük oranda etkileyen bir rahatsızlıktır. Normal gelişim gösteren bebek 2-6 ay arasında evrensel sesler çıkarmaya başlamaktadır. Bu sesler ba-ba, ma-ma gibi seslerden oluşmaktadır. Otizmli bebek ise 6 – 7. aya geldiğinde dil gelişiminde gerilik olması sebebiyle bu sesleri çıkaramamaktadır.
Tepkilerini Gözlemleyin
Normal gelişim gösteren bebek, annenin ve babanın hareketlerine karşı ilgi göstermekte ve buna bağlı olarak çeşitli tepkiler vermektedir. Otizmli bebek ise ismiyle seslenildiğinde sağlıklı bebeğe nazaran dönüp bakmamakta, tepki vermemektedir. Otizmli bebeğin çevreye karşı olan ilgisi minimum seviyededir. Anne ve baba tarafından gösterilen fiziksel temastan rahatsız olmakla birlikte, çevrede bulunan tek bir objeye bağımlı kalabilmektedirler. Bu objeye takıntılı bir biçimde bağlanma söz konusudur. Otizmli bebek el çırpma, sallanma gibi rutin hareketleri sürekli olarak tekrarlayabilmektedir.
Erken Tanı ve Önemi
Bu noktada en önemli görev ailelere düşmektedir. Bebeğe otizm tanısı koyulabilmesi için birçok faktör birlikte düşünülmelidir. Bu sebeple 1 yaşına kadar sağlıklı bebeklerin gelişim dönemlerinin aile tarafından bilinmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak aile kendi bebeğini iyi bir biçimde gözlemlemeli, eğer otizmden şüpheleniliyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Bebeğin beyninin hızla gelişim gösterdiği 0-12 ay arasında erken tanı hayati önem taşımaktadır.