Ders saati sayısını artırmakla yabancı dil sorunu çözülmez

2

Tanıdık Olmayan dilde çözüm: Ders saatlerini artırmakta değil dersin niteliğini yükseltmekte

Bu altyapıyla tanıdık olmayan dil öğretilemez

Türkiye’de senelerdir süren “Neden tanıdık olmayan dil öğretemiyoruz” veya “yabancı dili niçin öğrenemiyoruz” tartışması, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın “Birincil dörtten sonra, ikinci dörde başlamadan önce, beşinci sınıfta, bir yıl her tarafında tanıdık olmayan dil eğitimini vereceğiz” açıklamasıyla yeni bir ebat kazandı.

70 ülkenin İngilizce yeterlik düzeylerini karşılaştıran bir araştırmaya kadar Türkiye listede 50’nci sırada ve bizdeki yetişkinlerin genel İngilizce yeterliği “çok düşük”. Vatandaşlarına yeterli düzeyde yabancı dil öğretemeyen bir eğitim sistemiz var.

“Beşinci Sınıfın Tanıdık Olmayan Dil Dersi Ağırlıklı Işık Halkası Getirilmesi: Zorluklar, Riskler ve Alternatifler” başlıklı tahlil çalışmasına imza atan Eğitim-Bir-Sen’e göre, ortaokul birinci sınıflara getirilmesi düşünülen bir takvim tanıdık olmayan dil hazırlık sınıfı isabetsiz ve aceleci bir proje. Bu itibarla sorun çözülemeyecek bilakis yeni sorunlar üretecektir.

Çözümleme çalışmasındaki verilere göre, Türkiye’nin yabancı dil öğretimine ayırdığı toplam vakit, ilkokul düzeyinde AB ülkeleri ortalamasının fazla az aşağı, ortaokul düzeyinde ise AB ülkeleri ortalamasındadır. İlkokul düzeyinde yabancı dil öğretimine ayrılan toplam sürenin tüm derslere ayrılan toplam vakit içerisindeki payına bakıldığında ise, Türkiye’nin yabancı dil dersi oranının OECD ülkeleri ortalamasına denk olduğu, ortaokul düzeyinde ise Türkiye’nin yabancı dil dersi oranının OECD ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Bu veriler değerlendirildiğinde, Türkiye’de yabancı dil öğretiminin iyileştirilmesi konusu, yalnızca ders saatlerinin artırılmasıyla ilişkili olarak ele alınacak bir mevzu değil.

Mevcut eğitim sistemindeki öteki unsurların sabit kalması durumunda, yalnızca beşinci sınıflardaki tanıdık olmayan dil ders saatlerinin artırılmasına karşın bir yaklaşımın galibiyet şansının düşük olduğunu söyleyen ve bu yüzden konunun her tarafta ve fazla cepheli olarak ele alınması için Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yapan raporda geliştirilen öneriler özet olarak şunlarıdır:

ÖNCE UYGUN ALTYAPI ve NITELIKLI EĞİTİM

Türkiye’deki devlet okullarında İngilizce bir irtibat dili olarak değil, gramer tabanlı bir yaklaşım çerçevesinde herhangi bir ders gibi öğretilmektedir. Bu yaklaşım, Türkiye’de liseden mezun olan bir öğrenci yaklaşık 1.000 saatten fazla ders almasına rağmen, İngilizceyi konuşup anlamakta başarısız olmasının esas nedenlerinden biridir.

Mevcut tanıdık olmayan dil öğretimi niteliğini artırmaya ve öğrencilerin yabancı dili konuşmalarını teşvik eden çalışmalara öncelik verilmelidir. Yabancı dil öğretiminin niteliğinin artırılması için tek başına öğretim süresini artırmaktan daha ziyade, dersin işleniş tarzı, kontrol sistemi, müfredat, öğretmen niteliği ve sınav sistemleri gibi hususlar birlikte değerlendirilmelidir. Mevcut eğitim sistemindeki öteki unsurların sabit kalması durumunda, sadece tanıdık olmayan dil ders saatlerinin artırılmasına karşın bir yaklaşımın başarı şansı düşüktür.

HALİHAZIRDA 40 BİN NAMZET YABANCI DİL ÖĞRETMENİ DE YOK

KPSS Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca) Bölge Bilgisi Sınavı’na yaklaşık 17.500 adayın katıldığı ve Ekim 2016’da bunlardan 1.500’ünün atandığı dikkate alındığında, yabancı dil öğretmeni namzet sayımız 16.000 civarındadır. Bunların tamamının ataması yapılsa deha, beşinci sınıflarda yabancı dil ders saatinin 3’ten 6’ya çıkarılması durumunda, 20.000’e yakın öğretmen ihtiyacı oluşacaktır. 3’ten 15’e ya da 18’e çıkarılması durumunda ise ihtiyaç duyulacak tanıdık olmayan dil öğretmeni sayısı toplam 40.00046.500 aralarında değişecektir.

Dolayısıyla 16.000 adayın tamamı bugün itibariyle atansa, tanıdık olmayan dil saatinin 3’ten 6’ya çıkarılması senaryosundaki toplam öğretmen ihtiyacı bile karşılanamayacaktır. Ders saatlerinde hiçbir artışa gidilmediği durumda bile şu lahza için Türkiye’deki devlet okullarında 12.600 civarında İngilizce öğretmeni açığı laf konusudur. İngilizce öğretmeni halen devlet okullarında en çok ihtiyaç duyulan üç branştan birisidir.

HAZIRLIK SINIFI OLMASIN DERS SAATLERİ AŞAMALI ARTSIN

Yabancı dil ders saatlerinin artırılması yönünde bir politika izlenecekse, hazırlık mahiyetinde bir sınıftan ziyade, eğitim sisteminin altyapısını zorlamayacak şekilde ders saatlerinde ufak artışlar seçim edilmelidir. Beşinci sınıfta tanıdık olmayan dil öğretimini üç ders saatinden dört-beş ders saatine dışında tutmak, sistemin altyapısını zorlamayacağından ve diğer dersleri fazla daha eksik etkileyeceğinden daha uygulanabilir bir politikadır. Kaldı oysa bu yönde yapılacak ufak bir değiştirme bile Türkiye’yi, yabancı dil öğretimine ayırdığı toplam ders saati bakımından, AB ülkeleri içerisinde en üst sıralara taşıyacaktır.

HAZIRLIK SINIFI TÜM OKULLARDA ZORUNLU OLMASIN

Beşinci sınıfın hazırlık mahiyetinde tanıdık olmayan dil ağırlıklı eğitim vermesi, tüm okullar için gerekli olmak yerine, 2013’ten itibaren uygulandığı üzere altyapısı uygun okulların isteğine emrindeki olmalıdır.

EBSAMOdak Tahlil Çalışması

http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/odak_analiz_calismasi.pdf