Bozdağ’dan tutuklu gazetecilerle ilgili açıklama

1

Yargı Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında 6 Nisan 2016 tarihi itibarıyla basın kartı olan iki tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

Hak Bakanı Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun esir gazeteciler ile ilgili yazılmış soru önergesini yanıtladı.

Bozdağ yanıtında, ilgili kanun gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar ile süresine bakılmaksızın, kabahat dağlamak amacıyla örgüt ayarlamak, yönetmek suçlarından ya da bu örgütün faaliyeti çerçevesinde farzedilen suçlardan mahkum olanların cezalarının, yüksek güvenlikli kapalı suç oluşturan infaz kurumlarında, bu kurumların ihtiyacı karşılama bakımından eksik olması halinde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edileceğinin düzenlendiğini belirtti.

Lüzum yüksek güvenlikli kurumlarda gerekse diğer kapalı ceza infaz kurumlarında tecrit ve yalıtım biçiminde bir uygulamanın bulunmadığını gösteren Bozdağ, cinayet ve emniyet tedbirlerinin infazına ilişkin mevzuat hükümlerinin, bütün cinayet infaz kurumlarında, hükümlülerin millet, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli ya da sosyal köken ve siyasi veya diğer us yoksa düşünceleri ile idareli güçleri ve öteki toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye imtiyaz tanınmaksızın uygulandığını kaydetti.

“BASIN KARTI YER ALAN 2 TUTSAK VAR”

Suç Oluşturan infaz kurumlarına alınan kişilerle ilgili tutulan bilgi formunda, iş ve eğitim durumuna ilişkin soruların da yer aldığını, oysa doldurulmasının gerekli olmadığını aktaran Bozdağ, yanıtların doğruluğunun Bakanlık göre resen araştırılmasının da laf konusu olmadığına göze çarpan etti. Bozdağ, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

“Kaydedilen veriler mahkum ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen ya da mesleği gazeteci olduğu halde diğer bir meslek beyanında bulunan şahısların olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını başlıca alarak değerleme yapmanın yetkisiz ve yanlış olacağı; işlenen ya da işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti dahilinde olup olmadığının kayda değer olduğu değerlendirilmektedir. Suç Oluşturan infaz kurumlarında 6 Nisan 2016 tarihi itibarıyla basın kartı bulunan iki tutuklunun bulunduğu anlaşılmıştır.”

Bakan Bozdağ, soru önergesinde adı geçen Cevheri Güven, Murat Çapan ve Vildan Atmaca’yla ilgili ise, “Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan sorulan iki tutuklunun üçer kişilik odalarda tek birey olarak barındırıldığı, Van M Tipi Kapalı Canice İnfaz Kurumunda barındırılan diğer tutuklunun ise kurumda bayan mahkum ve tutukluların barındırıldığı bölümde tek şahsiyet oda bulunmaması sebebiyle 14 kişi kapasiteli odada diğer tutuklularla birlikte barındırıldığı ve barındırılan tutukluya karşın olarak kurumda kaldığı zaman içinde çıplak arama yapılmasının laf konusu olmadığı anlaşılmıştır.” bilgisini verdi.