Öğretmenlere 8 kaynaktan ‘performans karnesi’

Milli Eğitim Bakanlığı Hoca Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, Öğretmen Taktik Belgesi’nde de bulunan ve Bakan Yılmaz’ın düzenlediği basın toplantısında açıkladığı hoca performans sistemine ilişkin veri verdi. Bakanlık bünyesinde bir milyona yakın öğretmen bulunduğunu ve yeni öğretmen ihtiyacının gitgide azaldığını ifade eden Aktekin, “Sistem içerisindeki mevcut bir milyon öğretmenin niteliğini arttırmak bakanlığımızın öncelikli hedefidir. Ama bu kaliteyi attırmak için bedensel, ölçülebilir, gözlenebilir evrensel ölçütler gerekiyor.” diye konuştu.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı kadar geliştirilen Performans Değer Biçme Sistemi’yle ilgili sahadan öğretmenler ve ilgili akademisyenlerin görüşleri alınarak, diğer ülkelerdeki uygulamalar incelenerek uzun süredir konunun üstünde çalışıldığının altını çizen Aktekin, “Dünyanın her ülkesinde geçerli olabilecek yeterlilikler var. dahası bize özgü, belirli branşlara özgü yeterlilikler var. Dolayısıyla evrensel standartların belirlenmesi için uzun süredir çalışıyoruz.” diye konuştu. MEB’in üzerinde çalıştığı hoca performans sistemine hemen şimdi son şeklinin verilmediğinin altını çizen Aktekin, araştırmalar kapsamda, öncelikle öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri ve buna bağlı olarak da öğretmenlik mesleği özel alan yeterliliklerinin belirlendiğini anlattı.

Bakanlık olarak öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimini kesintisiz kılmak ve öğretmenlerin gelişim ihtiyacını saptamak ve devirli olarak yapılacak bir performans değer biçme sistemini hayata geçirmek için öğretmen yeterliliklerini aralıksız güncelleme amacını taşıdıklarını anlatan Aktekin, Yüksek Tasarlama Kuruluna sunulan Hoca Taktik Belgesi’nde de hoca performans sistemine ilişkin amaç ve eylemlerin yer aldığını bildirdi. Aktekin, bu kapsamdaki hedeflerinin, tüm öğretmenler için evrensel ölçütlere tarafından yeni bir performans değerlendirme sistemi ilerletmek, hoca yeterlilikleri çerçevesinde öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, mesleki gelişim çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çoklu data kaynağına dayalı değer biçme yaklaşımı çerçevesinde bir performans yönetim sistemi kurmak olduğunu söyledi.

MEB Taktik Geliştirme Başkanlığının hazırladığı performans yönetim sisteminin pilot çalışmalarının yapıldığını, ölçülmesi ve gözlenmesi şiddet olan maddelerin ayıklanarak belirlenen kriterlerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapıldığını gösteren Aktekin, “Evrensel ölçütlerde performansı ortaya koyacak bir ölçek hazırlandı. Bu ölçeğin son değerlendirmeleri sahada tamamlandıktan sonra öğretmenlerimize bu sistemi uygulamayı planlıyoruz.” dedi.

Veriler MEBBİS üzerinden girilecek

Hoca performans sisteminde çoklu kaynaklardan gelen verilerin MEB’in data operasyon sistemi MEBBİS üzerinden ele alınacağını dile getiren Aktekin, “Öğretmenin performansını ölçmek için çoklu veri kaynağından görünüm alınacak. Birincil etapta bu data kaynakları ‘okul müdürü’, ‘müdür yardımcısı’, ‘müfettiş’, ‘okuldaki öteki çalışanlar’, ‘zümre öğretmenleri’, ‘öz değerleme’, ‘öğrenci’ ve ‘veli’ değerlendirmesi olarak belirlendi. Bu değerlendirmeler, güvenilirlik testleri sahada üretilmiş ölçekler zarfında yapılacak.” bilgisini paylaştı. Çoklu bilgi kaynaklarından gelen değerlendirmelerin her birinin yük oranının bambaşka olacağına işaret eden Aktekin, “Taktik Geliştirme Başkanlığımız buna bir formül geliştiriyor. 100 puanı ağırlıklara kadar dağıtıyor. Çoklu data kaynaklarından alınan ve ağırlıklandırılmış puanlarla, belirlenen yeterlilikler çerçevesinde öğretmenlerimizin performansını değerlendireceğiz.” diye konuştu. Aktekin, performans sisteminde 3 tatminkarlık alanı belirlediklerini de kaydetti. Bu kapsamda öğretmenlerin “mesleki veri”, “mesleki beceri” ile “tavır ve değerler” edinmek üzere üç alanda değerlendirileceğini açıkladı.

“Performans değerleme süreci cezalandırma arabulucu değil, bahşetme ve teşvik mekanizması olacak”

Tüm veriler ışığında öğretmenlerin, gelişim ihtiyacını taşıyan konularda hizmet içi eğitimlere alt tutulmasının öngörüldüğünü dile getiren Aktekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mektep idareleriyle işbirliği içerisinde bu gelişim ihtiyacı belirlenecek. Keza öğretmenlerin kuvvetsiz yanları değil, enerjik yönleri de ortaya çıkarılacak. Bu sistemle öğretmenlerimiz için bireysel gelişim programı belirlenecek. Öğretmene bireysel ve mesleki gelişim planı hazırlanacak. Öğretmenin alan bilgisi çelimsiz ise onu alan bilgisi programlarına yönlendireceğiz. Sınıf yönetimi becerisi zayıfsa derslik yönetimi eğitimlerine yönlendireceğiz. Iletişim becerileri zayıfsa o alandaki eğitimlere yönlendireceğiz. Bunlar mahallinde veya merkezi eğitimler olarak düzenlenecek. Bu eğitimlere katılan öğretmenler sürekli değerlendirilerek, bir önceki değer biçme döneminden yeni değerleme dönemine dek ne değin gelişim göstermiş, eksikliklerini ne değin gidermiş ortaya çıkmış olacak.”

Performans değerlendirmesinin amacının öğretmene puan saptamak yok, gelişimini temin etmek olduğunun altını çizen Aktekin, “Performans değer biçme süreci bir cezalandırma arabulucu olarak değil, bahşetme ve teşvik mekanizması olarak işleyecek.” dedi. Performans değerlendirmesi sonucunda elde edilen puanların, öğretmenlerin ilgili terfi, kariyer gelişimi ve kariyer planlaması ile hizmet puanı hesaplanmasında da kullanılacağının altını çizen Aktekin, bu sayede bahşetme konularına ilişkin karar süreçlerine de objektif bir ebat kazandırılacağını söyledi. Aktekin, “Performans değerlendirme sonuçları, öğretmenlere baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik gibi unvanların verilmesinde de bir ayırıcı özellik olarak değerlendirilebilecek. Bir öğretmenimiz başöğretmen veya bilirkişi hoca unvanı alsa bile süreç içerisinde her sene bu performans puanları yenilenecek. Gelişim çizgisi doğrultusunda bu unvanlar belirtilen bir süreliğine verilecek.” diye konuştu.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.