Bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun, “ulus idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımını aranjör” 6’ncı maddesindeki iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Buna kadar, genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla, merkezi idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile yöntem ve esaslar Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nda belirlenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, transfer yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecek. Ama, gereksinim halinde yüzde 20’yi aşan tahsis transfer işlemlerini yapmaya Maliye Bakanlığı, yılı yatırım programına ilave yatırım cetvellerinde bulunan projelerde değişiklik yapılması halinde, değişikliğin gerektirdiği tertipler arası tahsis aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkili olacak.

Millet idarelerinin bütçeleri içinde; Personel giderleri tertiplerinden, aktarma üretilmiş tertiplerden ve değiştirme ödenekten aktarma üretilmiş tertiplerden diğer tertiplere tahsis aktarılamayacak. Ancak, yılı yatırım programına ilave yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değiştirme yapılması halinde, transfer yapılan tertiplerden öteki tertiplere ödenek aktarılabilecek.

Böylece, ulus idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları ile kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde yapacakları transfer işlemlerinin sınırlarının belirlenmesi, millet idarelerinin bütçeleri arasındaki transfer işlemlerine ilişkin yetkinin TBMM’nin onayıyla kullanılması, aktarmalara ilişkin temel kuralların Halk Finansal Yönetimi ve Denetim Kanunu’nda belirlenmesi suretiyle, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri yerine getiriliyor.

– Büyük ulaşım projelerine karşın düzenleme

Tüzük Mahkemesi; 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “kurulu gücü 500 mw üstünde olan baraj ve HES projeleri, Gebze–Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek kent içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri” için; Ulus İhale Kanunu’nun, “idarelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ihaleye çıkmadan önce uyması gereken hususları” düzenleyen 62’nci maddesinde yer alan sınırlamaların uygulanmayacağı şeklindeki düzenlemeyi, “bütçe kanununa bütçe dışı hükümler konulamayacağı gerekçesiyle” iptal etmişti.

Tasarıyla, bu iptal gerekçesi doğrultusunda da düzenleme yapılıyor. Ulus İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinde değişiklikle, “yılı merkezi idare bütçe kanununda belirlenen yatırımlar ya da projelerin ihale edilebilmesi için, ilk yıl için gerekli olan yüzde 10 tahsis şartının aranmamasına” yönelik düzenleme yapılarak, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşılanıyor.

Tasarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (Il) sayılı listede yer alan mallar için; Mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üstteki inşa beden tanımı, istiap haddi ile yolcu ve tartma nakliye kapasitesi itibarıyla öbür oranlar belirleyebilme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, jurnal brüt minimum ücretin 6,5 katı olan sigorta primine günlük gelir üst sınırı, günlük brüt en düşük ücretin 7,5 katına yükseltiliyor.

Bu Nedenle, sigortalılar için belirlenen brüt asgari ücretin 6,5 katından fazla kazancı olan sigortalılardan daha pozitif prim tahsil edilerek, hem bu sigortalıların daha pozitif aylık ve gelir alması hem de SGK’nın prim gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Coşkun Ergül

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.