Ana Sayfa Her şube müdürüne görev tahsisli konut verilir mi?
Array

Her şube müdürüne görev tahsisli konut verilir mi?

SORU: Ben bir bakanlığa alt olan ve tüzel kişiliği yer alan bir Genel Müdürlükte çalışıyorum. Bizim kurumumuzda şube müdürlerine ve Şube Müdür vekillerine tahsis tahsisli millet konutu görev ediliyor. Bu içten bir uygulamamı? Çünkü bazı kurumlarda şube müdürlerine sıra tahsisli halk konutu veriliyor. teşekkürler.

CEVAP: Kimlere hangi türde ev atama edileceği Millet Konutları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan yönetmeliğin 5. maddesinde Görev tahsisli konut şu şekilde tanımlanmıştır.

“Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.”

Bu maddenin atıfta bulunduğu ekli (2) sayılı cetvelde bazı unvanlara yer verilmiştir. Bu unvanlar arasında “şube müdürü” de bulunmaktadır.

Ancak, bir kamu kurumuna atama edilmiş konutların hangisinin sıra tahsisli, hangisinin devir tahsisli olacağına kurum ve kurumlarının yetkili makamları, personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikleri göz önünde bulundurarak karar vermektedir. Yönetmeliğe kadar, ödev tahsisli ev tahsis edilecek tahsis unvanlarının, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenmesi ve genelge ile teşkilata duyurulması gerekmektedir.

bir de tahsis tahsisli ev verilecek tayin unvanlarının Ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen görev unvanlarına eşdeğerde ve en altta kayıtlı tahsis unvanından aşağı olmamalıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, ekli (2) sayılı cetvelde şube müdürü unvanı yer aldığı için, kurumunuzca bazı şube müdürlüğü görevleri için personelin görevinin önemini gözönüne alarak “atama tahsisli konut” vermesinde mevzuata tutarsız bir şart bulunmamaktadır.