Allah yerine Tanrı denilebilir mi?

Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dinî Bilgilendirme Platformu, ““Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir?” sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin özelliği olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde o yüce varlığa delalet eden özel bir isimdir.

Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden “ism-i a’zam” ve “lafza-i celal” yani özel ve en yüce bir isimdir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır.

Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esma-i hüsna” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır.

Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu “Tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.

Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?

Öte yandan kurul, “Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber, bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek “Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebû Davud, “Edeb”, 69) buyurmuştur. Çocuklara Allah’ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah’a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah’ı hatırlatacak isimler verilecekse başına “kul” anlamına gelen “abd” kelimesi eklenerek “Abdullah”(Allah’ın kulu) “Abdurrahman”(Rahman’ın kulu), “ Abdurrahim”(Rahim’in kulu) “ Abdülkâdir”(Kâdir’in kulu) gibi isimler verilmelidir.”

mistikalem.com